با ارائه درخـــــواســــت خــــدمات پـــــس از فـــــروش از طـــريــــق وب ســـايــــت شــــــرکت پــــارس فـــــراســــو زمان و هـــــزينه تــــعميرات را به حداقل کاهـــــــش دهيد.

در صورت ارسال درخـواست از طريـق وب سايت شرکت پـــــارس فــــراســـــو , هزينه ارســــــال کالای شــــما با ســـــريع ترین روش مـمـکن بـه صـورت رايـگان خـواهــنـد بـود.

شرکت پارس فراسو با کادری مجرب در تمام طول شبانه روز در بخش خدمات و پشتيبانی پاسخگوی شما می باشد . لطفاً با شماره تماس 9366701385 98 + تماس حاصل فرمائيد.